Reglament - GFI Marcha Ciudad València

reglamento

GRANS FONS INTERNACIONAL  VALÈNCIA

30 de abril de 2023 

Subjecte a la normativa sanitària aplicable en el seu moment

Article 1.1.- Normativa 

El Gran Fons Internacional València, és una marxa cicloesportiva acollida en el “Reglament de cicloturisme-ciclisme  per a tots” de la Real Federació Espanyola de Ciclisme i regulada en el seu article 9 que concep este esport com un  exercici físic amb finalitats d’oci i turístics o culturals, excloent la competició. La prova es regirà per la instrucció de  la Direcció General de Trànsit vigent en el seu moment. Per a tot allò que no estiga establit en este Reglament,  s’aplicarà la normativa en vigor de la RFEC. 

La Marxa cicloesportiva es disputarà amb el trànsit tancat als usuaris aliens a la prova i gaudiran de l’ús de les vies en  l’espai comprés entre els agents de l’autoritat que porten les banderes roja i verda, i se circularà sense envair el  carril contrari. Els trams de circulació ordinària romandran oberts al trànsit general. En tot moment respectaran les  ordres dels agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil. 

Article 1.2.- Recorregut i Horari 

El Gran Fons Internacional València, se celebra el 30 d’Abril de 2023 amb una distància de 190km, donant als  participants l’opció de reduir la distància a 105 km i 76 km. 

L’eixida i arribada de les 3 distàncies, serà des de la Marina de València (Port de València), al costat de l’Edifici EDEM,  tenint en compte que l’arribada es registrarà a escassos metres de l’hotel Les Arenes. Des d’este punt i per a la seua  inclusió en els llistats “finisher”, tots els participants hauran de continuar “FORA DE CARRERA i RESPECTANT  TOTALMENT TOTES LES NORMES DE CIRCULACIÓ” 900 m fins al punt d’arribada en la Marina.  

La participació està oberta a tot ciclista que el dia de la prova tinga almenys 18 anys complits. L’eixida de les tres distàncies es farà a les 7.00 h. 

DISTANCIA 190 Km 

Mitjana compresa entre 35 km/h i 24 km/h 

DISTANCIA 105 Km  

Mitjana compresa entre 35 km/h i 24 km/h 

DISTANCIA 76 Km 

Mitjana compresa entre 35 km/h i 24 km/h 

Veure rutòmetres. Els horaris estaran sotmesos a la normativa vigent en el seu moment i es notificaran als  participants amb la suficient antelació. 

MOLT IMPORTANT:  

Tots els participants hauran d’anar dins del dispositiu corresponent al seu grup, és a dir, entre els agents  de l’ATGC (Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil) que senyalitzen l’inici i final de l’espai tancat al trànsit.  L’Inici el marca la bandera roja i el final la bandera verda

Cap participant podrà excedir la bandera roja del seu grup. 

Durant la marxa, aquells que no puguen seguir el ritme marcat i siguen depassats pel bandera verda,  quedaran fora de carrera, per la qual cosa hauran de baixar ritme i circular amb precaució sense entorpir a  la resta d’usuaris de les vies que per elles transiten i complint les normes de circulació i senyals de trànsit.

S’adverteix a tots els participants: 

La Marxa no és una competició. 

S’ha de circular per la dreta, no envaint el sentit contrari de la circulació. 

Els recorreguts transcorren en la seua major part per carreteres secundàries sense voral, per la qual cosa  s’ha d’extremar la precaució. 

Els ports tenen baixades prolongades en els quals existeixen algunes corbes perilloses, trams en els quals  s’ha d’extremar la precaució.  

Els recorreguts estan senyalitzats per l’organització. 

No tirar res al sòl, utilitzar els contenidors i papereres situats en els avituallaments. Durant la ruta, guardar ho en la butxaca fins a arribar a l’avituallament o meta. Cuida, protegeix i respecta la naturalesa. Parc  Natural de la Serra Calderona, patrimoni natural de tots. 

Tots els participants que queden fora de carrera, han de recordar que circulen amb trànsit obert i han de  respectar totes les normes de circulació i senyals de trànsit, com si d’un usuari normal es tractaraEn tot moment estan obligats a respectar les ordres dels agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia  Civil. 

Article 2.– Inscripció 

La inscripció és personal i intransferible. 

Les tres distàncies tenen el mateix preu, que canvia segons franja d’inscripció, sent; 

2022 – 1 de Setembre a 5 de Setembre: 

Ciclistes Federats*: 55€  

Ciclistes NO Federats: 65€ (inclou llicència d’un dia) 

2022 – 6 de Setembre a 30 de Novembre: 

Ciclistes Federats*: 60€  

Ciclistes NO Federats: 70€ (inclou llicència d’un dia) 

2022 – 1 de Desembre a 2023 – 28 de Febrer: 

Ciclistes Federats*: 70€  

Ciclistes NO Federats: 80€ (inclou llicència d’un dia) 

2023 – 1 de Març a 15 d’Abril o tancament d’inscripcions: 

Ciclistes Federats*: 80€  

Ciclistes NO Federats: 90€ (inclou llicència d’un dia) 

* Ciclistes Federats: RFEC Real Federación Española de Ciclismo. 

Canvis permesos i dates límits per a realitzar-los:  

  • Talla Mallot: Fins al 31/01/2023 
  • Distància: Fins al 01/04/2023 
  • Opció d’afegir “enregistrament medalla” i opció d’afegir “menjar per a acompanyants”: Fins al 01/04/2023 Aquests canvis els realitzarà el propi participant amb el localitzador indicat en la confirmació de la seua inscripció  que rebrà per email. 

La inscripció inclou: 

  • Mallot oficial de l’esdeveniment. Aquest mallot que és de qualitat és d’ús obligatori en la Marxa. No s’enviarà mallot al domicili, l’únic dia hàbil per a recollir-lo serà el 29 d’abril de 2023

En la nostra marxa tots els participants han d’estar assegurats a través de la RFEC-Real Federació Espanyola de  Ciclisme (els federats), o bé contractant el segur proporcionat per l’organització (els no federats). 

La participació en la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la  seua inscripció i participació, manifesta trobar-se físicament apte per a la Marxa.

Artícle 3.- Procedimiento de Inscripción. 

Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web www.marchaciudadvalencia.es NO S’ACCEPTARAN  inscripcions el mateix dia de la marxa. Tots els participants hauran d’haver-se inscrit prèviament a través de la web.  Les inscripcions es consideren definitives, per tant, de no poder participar-hi no es realitzarà la devolució de la  inscripció. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles. 

Article 4- Recollida de dorsal  

El dorsal i mallot, es recollirà en la zona d’instal·lacions de l’esdeveniment, el dissabte dia 29 d’abril de 2023 de 16.00  a 21.00 hores.  

La zona d’instal·lacions estarà situada en La Marina de València (Port de València) al costat del punt d’eixida i  arribada de les tres distàncies, concretament entre l’embull núm. 2 i l’esplanada contigua. Moll de la Duana, s/n,  46024 València. 

Per a recollir el dorsal i mallot, cal presentar el DNI i la confirmació d’inscripció, a més, els federats han de presentar  obligatòriament la llicència federativa de ciclisme (RFEC – Real Federació Espanyola de Ciclisme).  Qualsevol canvi i/o modificació serà notificat a través de la web oficial www.marchaciudadvalencia.es 

Article 5.- Desqualificacions.  

L’organització no inclourà en els llistats als cicloturistes que prenguen l’eixida abans de l’hora anunciada. Els responsables de la prova podran determinar l’expulsió de la Marxa a tot aquell cicloturista que realitze una  conducta antiesportiva o no seguisca les indicacions marcades pels agents de l’autoritat o de l’organització. 

Article 6.- Avituallaments. 

La Marxa disposarà al llarg del recorregut de diferents avituallaments sòlids i líquids. S’informarà de la seua ubicació  amb la suficient antelació.  

Article 7.- Mesures de Seguretat. 

L’organització disposarà durant el desenvolupament de la prova i de forma permanent de personal professional  tècnic-sanitari, conformat per metges, ATS’s i ambulàncies, de motos d’enllaç i senyalística al llarg del recorregut,  així com de sala de massatge en arribada. Per la pròpia seguretat dels participants, és OBLIGATORI portar en el  mallot el Document Nacional d’Identitat (DNI) i aconsellable portar telèfon mòbil. 

L’organització recomana a tots els participants que realitzen un reconeixement mèdic previ a la prova amb la  finalitat de detectar qualsevol anomalia o malaltia incompatible amb la pràctica del ciclisme. 

Article 8.- Assistència Mecànica. 

L’organització disposarà d’assistència mecànica en meta i al llarg del recorregut. En cas d’avaria, la mà d’obra serà  gratuïta, però les peces de recanvi seran a càrrec dels cicloturistes. Només s’atendran les reparacions que es puguen  solucionar en ruta, excepte les punxades. 

Article 9- Mallot i Casc.  

El mallot oficial de la Marxa Ciutat València és OBLIGATORI per a tots els participants, independentment de la  distància triada. Constitueix un element de seguretat i de control perquè tot el personal auxiliar implicat en la prova  puga identificar en tot moment els qui són participants i qui no. 

Sense el mallot no serà possible accedir a l’eixida de la prova ni aparéixer en el llistat de participants. Tampoc serà possible ser atés pels mecànics ni pels voluntaris en els serveis facilitats per l’organització. L’ús de casc és OBLIGATORI per a tots els participants.

Article 10.– Cobertura. 

Per a vetlar per la seguretat de la marxa, l’organització compta amb la col·laboració de la Prefectura provincial de  trànsit de València, Guàrdia Civil, Policia Municipal i Protecció Civil.  

Article 11.- Normes de Circulació. 

Els dispositius que circulen entre la bandera roja i la bandera verda, circularan amb trànsit tancat, però el recorregut  de la Marxa NO està tancat al trànsit. Tots els participants hauran d’observar escrupolosament les disposicions de la  Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, Reglament General de Circulació i atindre’s en  tot moment a les indicacions de la Guàrdia Civil, Policia Local i Personal de l’Organització. Qui no complisca les  indicacions dels agents de l’autoritat, serà expulsat de la Marxa. Amb l’acceptació del present reglament tot  participant es compromet a complir les normes citades i a vetlar per la seua seguretat, la de la resta de participants i  altres usuaris de la via pública. 

La inscripció en la Marxa suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una Marxa  oberta al trànsit, i exclou a l’organització de la Marxa de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat  de la participació en la prova. 

Queda terminantment prohibit el pas per Eixida /Meta de qualsevol persona no inscrita en la Marxa Ciutat de  València i que no porte el mallot oficial. 

Article 12.- Exempció de Responsabilitat. 

L’Organització no es fa responsable de cap accident del qual poguera ser causa o víctima el participant, que haurà  d’estar cobert per la corresponent llicència federativa (RFEC) o assegurança d’accidents contractada a l’organització  si no s’està federat. Tampoc es fa solidària de les despeses ni els deutes que pogueren ocasionar els participants  durant la Marxa, ni dels extraviaments o avaries que pogueren patir les bicicletes o un altre equipament dels  participants. El participant eximeix a l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament de  bicicletes, béns, objectes personals o equipaments per qualsevol circumstància. 

Article 13.- Cotxes d’Acompanyants. 

Queda prohibida la circulació de cotxes no autoritzats per l’organització, acompanyant a la Marxa. Els vehicles de  l’organització portaran un cartell subjecte a model i clarament identificat en la part visible del vehicle. 

Article 14- Medalla *finisher. 

En finalitzar el recorregut, la medalla *finisher serà entregada al participant a la seua arribada a meta en La Marina.  El participant té l’opció de gravar el seu nom i el seu temps en la medalla, si el contracta en realitzar la inscripció el  cost serà de 5€ i si decideix fer-ho finalitzada la prova el cost serà de 8€. 

Article 15.– Modificacions. 

Sobre Modificacions Posteriors, l’Organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan, per  alguna raó, ho estime necessari. Així mateix es Reserva el Dret d’Admissió. L’organització no assumirà cap  responsabilitat si l’esdeveniment se suspén o ajorna per causes alienes a la mateixa amb la qual cosa no es retornarà  l’import de la inscripció. 

Article 16.- Acceptació del Reglament. 

El simple fet d’inscriure’s en esta Marxa suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets  contra l’organització, renunciant a tota acció legal que poguera derivar-se de la seua participació en la Marxa.

Article 17.- Drets d’imatge.  

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors del Gran  Fons Internacional València a l’enregistrament total o parcial de la seua participació en la prova, dóna el seu  consentiment perquè puga utilitzar la seua imatge per a la promoció i difusió de la imatge del Gran Fons  Internacional València en totes les seues formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de  comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seua explotació comercial i publicitària que es considere oportú  executar, sense dret per la seua part a rebre cap compensació econòmica. Este article es fa extensible també a  fotografies. 

Article 18.- Cessió de Dades. 

El participant accepta que puguen ser cedits les seues dades exclusivament per a activitats necessàries per al  correcte desenvolupament de la gestió i administració interna del CLUB ESPORTIU PODIUM. Així mateix accepta que  el CLUB a dalt citat li remeta o dirigisca informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que  comercialitzen. 

Article 19. Anul·lació d’Inscripció. 

S’inclou un segur opcional de “anul·lació d’inscripció”, per un cost addicional de 5€.  

Aquest segur opcional, només estarà vigent per a la seua contractació fins al 30 de novembre de 2022, i la data límit  per al seu ús serà el dia 31 de desembre de 2022. 

La devolució del total del pagament efectuat en el procés d’inscripció, s’abonarà a la targeta de crèdit/dèbit amb la  qual es va efectuar el pagament. El participant donat de baixa, no tindrà dret a recollir el mallot de la marxa, ni en el  seu cas el *culotte i/o jupetí, ni la borsa del corredor. 

De l’import a retornar, es descomptaran tant els 5€ de l’assegurança d’anul·lació, com les despeses de gestió i  despeses bancàries corresponents al procés d’inscripció i procés de devolució. 

Article 20. Reembosse inscripció. 

Una vegada la inscripció siga acceptada, la quota d’inscripció NO SERÀ REEMBOSSADA, excepte en els següents  casos:  

  • Perquè la prova no es desenvolupe (*)  
  • Per no haver participat en la prova en estar cobert el contingent de participants (*)  
  • Per ingressos indeguts a conseqüència d’errors de pagament (*)  
  • Per presentar certificat de lesió (*)  
  • Per haver subscrit l’assegurança de cancel·lació “anul·lació d’inscripció” (*)  
  • Per canvi o canvis de data de la prova produïts per causes de força major (temporals o huracans, terratrémols,  pluges torrencials, pandèmies, eleccions, manament governamental, autonòmic o local, etc…). (*)  

(*) Les despeses que es deriven de devolucions o transferències correran per compte del corredor inscrit. Les devolucions per  lesió o per segur de cancel·lació s’ajustaran al compliment de l’especificat en l’article 19 d’aquest reglament. La devolució serà  exclusivament per la quota d’inscripció i sempre que en l’espai temporal la nova data proposada siga superior a HUIT MESOS de  l’ajornada, qualsevol altra despesa que el corredor/a incórrega correrà per compte del mateix (hotels, reserves, despeses de  cancel·lació, vols, trens, taxi, trasllats, viatges, combustible, menjars, etc…).

Data protection clause. 

CLUB DEPORTIVO PODIUM is the Responsible for the treatment of the personal data of the participant and informs him that this data will be treated in accordance with the provisions of  Regulation (EU) 2016/679, of April 27 (GDPR), and the Organic Law 3/2018, of December 5 (LOPDGDD), for which the following treatment information is provided: Purposes and legitimation of the treatment: the registration of the interested party in sports activities and the sending by the Responsible of commercial communications of products or services  (with the consent of the interested party, art. 6.1.a GDPR). 

Data conservation criteria: they will be kept for no longer than necessary to maintain the end of the treatment or there are legal prescriptions that dictate their custody and when it is no longer  necessary for this, they will be deleted with adequate security measures to guarantee the anonymization of the data or the total destruction of the same. Communication of the data: the data will not be communicated to third parties, except legal obligation or when necessary for the correct development of the activities to be carried out by the  Responsible. 

Rights of the interested party: – Right to withdraw consent at any time. -Right of access, rectification, portability and deletion of your data, and of limitation or opposition to its treatment. – Right  to file a claim with the Control Authority (www.aepd.es) if you consider that the treatment does not comply with current regulations. Contact information to exercise your rights: CLUB  DEPORTIVO PODIUM. Calle Embajador Vich, nº 3, Floor 4, Letter M, – 46002 Valencia (Valencia). Email: cdpodium@cdpodium.com

Scroll to Top